גיליון מספר 2

צרבות

גיליון מספר 3

צרידות

גיליון מספר 4

חשיבות חללי תהודה ח"א

גיליון מספר 5

חשיבות חללי התהודה ח"ב

גיליון מספר 6

נשימה מהאף ח''א

גיליון מספר 7

נשימה מהאף ח''ב

גיליון מספר 8

נשימה מהאף ח''ג

גיליון מספר 9

נשימה מהאף ח"ד

גיליון מספר 10

עישון סיגריות טבק ח''א

גיליון מספר 11

עישון סיגריות טבק ח''ב

גיליון מספר 12

עישון סיגריות טבק ח''ג

גיליון מספר 13

עישון סיגריות טבק ח''ד

גיליון מספר 14

צ'יסטה ח''א

גיליון מספר 15

צ'יסטה ח"ב

גיליון מספר 16

צ'יסטה ח"ג

גיליון מספר 17

מהן יבלות במיתרי הקול? ולמה הן כ"כ מפריעות להם? ח"א

גיליון מספר 18

מהן יבלות במיתרי הקול? ולמה הן כ"כ מפריעות להם? ח"ב

גיליון מספר 19

מהן יבלות במיתרי הקול? ולמה הן כ"כ מפריעות להם? ח"ג

גיליון מספר 20

מהן יבלות במיתרי הקול? ולמה הן כ"כ מפריעות להם? ח"ד